Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
InformationsteknikAlla som svarat
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
55 %
57 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
82 %
85 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
33 %
44 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
85 %
74 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
15 %
26 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
49 %
47 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
InformationsteknikAlla som svarat
Taso
0-1
12
Taso
1-2
2133
Taso
2-3
6352
Taso
3-4
1512