Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
GymnastikAlla som svarat
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
50 %
54 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
84 %
84 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
64 %
60 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
64 %
72 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
23 %
26 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
63 %
62 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
77 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
52 %
45 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
65 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
21 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
42 %
47 %
minskar elevernas intresse för studierna *
9.1 %
6.3 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
31 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
43 %
49 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
14 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
18 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
GymnastikAlla som svarat
Taso
0-1
22
Taso
1-2
3527
Taso
2-3
5862
Taso
3-4
59