Kemi, 2013

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
79 %
61 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
84 %
85 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
42 %
39 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
75 %
74 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
29 %
25 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
31 %
35 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
100 %
100 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
52
Taso
1-2
4236
Taso
2-3
4852
Taso
3-4
59