Svenska , 1.1.2012-6.8.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Svenska Alla som svarat
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
85 %
56 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
80 %
83 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
67 %
58 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
68 %
73 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
28 %
25 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
60 %
60 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
80 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
58 %
45 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
59 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
18 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
40 %
47 %
minskar elevernas intresse för studierna *
8.5 %
6.3 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
25 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
43 %
49 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
14 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
17 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Svenska Alla som svarat
Taso
0-1
32
Taso
1-2
3828
Taso
2-3
5561
Taso
3-4
39