Samhällslära, 1.1.2018-8.12.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
SamhällsläraAlla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
70 %
66 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
61 %
66 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
81 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
51 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
63 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
19 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
56 %
46 %
minskar elevernas intresse för studierna *
10 %
6.5 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
22 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
48 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
18 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
18 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
SamhällsläraAlla som svarat
Taso
0-1
21
Taso
1-2
2924
Taso
2-3
6166
Taso
3-4
88