Finska som andraspråk, 1.1.2019-18.6.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
54 %
68 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
77 %
66 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
86 %
82 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
38 %
46 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
71 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
19 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
37 %
46 %
minskar elevernas intresse för studierna *
9.5 %
6.6 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
27 %
21 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
54 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
6 %
13 %
förbättrar elevernas studieprestationer
15 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Taso
0-1
01
Taso
1-2
2924
Taso
2-3
6367
Taso
3-4
88