Religion, 2017

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
ReligionAllmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
75 %
68 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
63 %
65 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
75 %
82 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
59 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
59 %
69 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
14 %
11 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
47 %
49 %
minskar elevernas intresse för studierna *
8.8 %
5 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
17 %
18 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
50 %
52 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
14 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
18 %
24 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
ReligionAllmän utbildning
Taso
0-1
21
Taso
1-2
3423
Taso
2-3
5967
Taso
3-4
59