Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Huslig ekonomiAlla som svarat
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
46 %
57 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
73 %
85 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
47 %
44 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
56 %
74 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
39 %
26 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
43 %
47 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Huslig ekonomiAlla som svarat
Taso
0-1
62
Taso
1-2
4533
Taso
2-3
3452
Taso
3-4
1612