Kemi, 2018

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
72 %
67 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
55 %
65 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
79 %
80 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
48 %
45 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
60 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
13 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
51 %
47 %
minskar elevernas intresse för studierna *
7.6 %
6.2 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
21 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
43 %
49 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
25 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
19 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
31
Taso
1-2
3024
Taso
2-3
6367
Taso
3-4
58