Bildkonst, 1.1.2018-29.10.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
BildkonstAlla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
71 %
65 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
75 %
66 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
75 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
50 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
62 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
17 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
52 %
46 %
minskar elevernas intresse för studierna *
12 %
6.8 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
18 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
45 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
15 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
18 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
BildkonstAlla som svarat
Taso
0-1
21
Taso
1-2
3024
Taso
2-3
6266
Taso
3-4
68