Bildkonst, 2018

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
BildkonstAlla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
74 %
67 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
73 %
65 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
72 %
80 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
56 %
45 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
62 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
18 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
51 %
47 %
minskar elevernas intresse för studierna *
8.3 %
6.2 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
20 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
50 %
49 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
14 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
21 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
BildkonstAlla som svarat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
3124
Taso
2-3
6567
Taso
3-4
38