Kemi, 1.1.2019-29.10.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
68 %
64 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
60 %
67 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
75 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
47 %
43 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
59 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
11 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
48 %
45 %
minskar elevernas intresse för studierna *
10 %
7 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
20 %
19 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
39 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
26 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
18 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
21
Taso
1-2
3224
Taso
2-3
6066
Taso
3-4
78