Uttrycksförmåga, 1.1.2017-18.6.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
UttrycksförmågaAlla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
69 %
67 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
71 %
65 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
82 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
40 %
45 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
67 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
14 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
46 %
48 %
minskar elevernas intresse för studierna *
5.1 %
6 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
12 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
46 %
50 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
6.4 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
17 %
24 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
UttrycksförmågaAlla som svarat
Taso
0-1
01
Taso
1-2
2424
Taso
2-3
6567
Taso
3-4
118