Franska, 1.1.2018-24.1.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
FranskaAlla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
66 %
66 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
69 %
66 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
78 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
50 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
64 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
12 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
46 %
46 %
minskar elevernas intresse för studierna *
8 %
6.6 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
26 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
49 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
10 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
23 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
FranskaAlla som svarat
Taso
0-1
21
Taso
1-2
2424
Taso
2-3
6466
Taso
3-4
108