Engelska, 2012

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
EngelskaAllmän utbildning
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
89 %
63 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
80 %
78 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
42 %
37 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
85 %
81 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
13 %
21 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
EngelskaAllmän utbildning
Taso
0-1
11
Taso
1-2
3429
Taso
2-3
5960
Taso
3-4
79