Religion, 1.1.2013-18.6.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
ReligionAlla som svarat
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
63 %
55 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
81 %
84 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
63 %
58 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
71 %
72 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
21 %
26 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
59 %
59 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
73 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
55 %
45 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
61 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
17 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
46 %
48 %
minskar elevernas intresse för studierna *
11 %
6 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
21 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
49 %
50 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
15 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
20 %
24 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
ReligionAlla som svarat
Taso
0-1
22
Taso
1-2
3628
Taso
2-3
5460
Taso
3-4
89