Svenska , 2017

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Svenska Alla som svarat
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
72 %
67 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
67 %
65 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
79 %
82 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
55 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
60 %
69 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
16 %
11 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
43 %
49 %
minskar elevernas intresse för studierna *
6.5 %
5.1 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
23 %
18 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
47 %
52 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
12 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
17 %
24 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Svenska Alla som svarat
Taso
0-1
21
Taso
1-2
2922
Taso
2-3
6467
Taso
3-4
49