Engelska, 2015

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
EngelskaAlla som svarat
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
81 %
53 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
52 %
45 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
72 %
72 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
22 %
24 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
52 %
54 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
EngelskaAlla som svarat
Taso
0-1
85
Taso
1-2
4337
Taso
2-3
4347
Taso
3-4
611