Engelska, 1.1.2015-18.4.2021

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
EngelskaAlla som svarat
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
81 %
53 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
67 %
62 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
71 %
71 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
25 %
26 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
65 %
64 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
80 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
52 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
62 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
15 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
43 %
47 %
minskar elevernas intresse för studierna *
7.2 %
6.4 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
23 %
19 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
47 %
49 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
11 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
22 %
24 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
EngelskaAlla som svarat
Taso
0-1
22
Taso
1-2
3226
Taso
2-3
5963
Taso
3-4
79