Modersmål, 2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
ModersmålAllmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
65 %
65 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
66 %
67 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
83 %
82 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
36 %
43 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
70 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
12 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
47 %
45 %
minskar elevernas intresse för studierna *
9 %
6.8 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
21 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
46 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
8.7 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
21 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
ModersmålAllmän utbildning
Taso
0-1
01
Taso
1-2
2724
Taso
2-3
6266
Taso
3-4
118