Tyska, 2018

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
TyskaAllmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
74 %
67 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
64 %
65 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
81 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
57 %
45 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
63 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
14 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
38 %
47 %
minskar elevernas intresse för studierna *
4.3 %
6.1 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
25 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
46 %
49 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
9.5 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
15 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
TyskaAllmän utbildning
Taso
0-1
01
Taso
1-2
3024
Taso
2-3
6467
Taso
3-4
58