Matematik, 2012

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
MatematikAllmän utbildning
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
77 %
63 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
70 %
78 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
37 %
37 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
78 %
81 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
24 %
21 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
MatematikAllmän utbildning
Taso
0-1
11
Taso
1-2
4029
Taso
2-3
5660
Taso
3-4
39