Matematik, 1.1.2012-29.10.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
MatematikAlla som svarat
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
74 %
56 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
76 %
83 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
61 %
58 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
70 %
73 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
28 %
25 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
51 %
60 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
76 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
47 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
60 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
12 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
51 %
47 %
minskar elevernas intresse för studierna *
8.8 %
6.3 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
19 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
42 %
49 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
27 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
19 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
MatematikAlla som svarat
Taso
0-1
42
Taso
1-2
3628
Taso
2-3
5561
Taso
3-4
69