Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
52 %
60 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
83 %
86 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
53 %
45 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
75 %
74 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
32 %
26 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
44 %
48 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Taso
0-1
52
Taso
1-2
3434
Taso
2-3
4952
Taso
3-4
1312