Finska som andraspråk, 1.1.2014-2.10.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Finska som andraspråkAlla som svarat
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
43 %
54 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
78 %
84 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
59 %
60 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
72 %
72 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
29 %
26 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
70 %
62 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
83 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
40 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
71 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
14 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
44 %
47 %
minskar elevernas intresse för studierna *
6.8 %
6.3 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
22 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
49 %
49 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
8.1 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
22 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Finska som andraspråkAlla som svarat
Taso
0-1
22
Taso
1-2
2427
Taso
2-3
6262
Taso
3-4
129