Svenska , 2017

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
86 %
86 %
86 %
87 %
93 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
83 %
82 %
77 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
72 %
50 %
58 %
51 %
52 %
42 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
71 %
67 %
68 %
66 %
85 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
24 %
27 %
28 %
27 %
18 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
67 %
51 %
47 %
40 %
34 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
79 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
55 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
60 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
16 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
43 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
6.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
23 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
47 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
17 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
2811373
Taso
1-2
294948454837
Taso
2-3
644137474258
Taso
3-4
424543