Kemi, 2018

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
74 %
74 %
71 %
79 %
83 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
81 %
84 %
71 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
72 %
72 %
45 %
50 %
46 %
42 %
32 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
64 %
65 %
73 %
75 %
75 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
28 %
30 %
26 %
29 %
19 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
55 %
52 %
39 %
42 %
33 %
31 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
79 %
76 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
48 %
53 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
60 %
60 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
13 %
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
51 %
54 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
7.6 %
8.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
21 %
21 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
43 %
47 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
25 %
30 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
19 %
19 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
32810451
Taso
1-2
30324845434239
Taso
2-3
63603840474855
Taso
3-4
5665654