Franska, 2018

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
75 %
81 %
82 %
85 %
89 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
92 %
80 %
71 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
68 %
73 %
39 %
58 %
63 %
48 %
50 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
73 %
73 %
71 %
76 %
75 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
25 %
30 %
22 %
23 %
14 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
68 %
68 %
63 %
46 %
43 %
36 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
78 %
82 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
50 %
51 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
66 %
57 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
12 %
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
50 %
44 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
6.7 %
3.4 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
28 %
21 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
49 %
49 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
14 %
9.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
24 %
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
2037210
Taso
1-2
27293445494839
Taso
2-3
63645643374757
Taso
3-4
87741144