Svenska , 1.1.2017-22.9.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2017-22.9.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
86 %
86 %
86 %
87 %
93 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
83 %
82 %
77 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
74 %
76 %
73 %
75 %
72 %
50 %
58 %
51 %
52 %
42 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
71 %
67 %
68 %
66 %
85 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
24 %
27 %
28 %
27 %
18 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
68 %
68 %
71 %
66 %
67 %
51 %
47 %
40 %
34 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
80 %
81 %
83 %
77 %
79 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
58 %
61 %
60 %
56 %
55 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
59 %
60 %
59 %
62 %
60 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
18 %
16 %
19 %
16 %
16 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
40 %
37 %
42 %
41 %
43 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
8.4 %
7.8 %
10 %
6.9 %
6.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
25 %
21 %
23 %
26 %
23 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
43 %
45 %
43 %
41 %
47 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
14 %
14 %
14 %
14 %
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
17 %
12 %
19 %
15 %
17 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2017-22.9.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
12012811373
Taso
1-2
32303335294948454837
Taso
2-3
63666460644137474258
Taso
3-4
4334424543