Finska som andraspråk, 2018

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
39 %
48 %
52 %
52 %
46 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
83 %
83 %
77 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
61 %
64 %
46 %
54 %
53 %
44 %
29 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
73 %
66 %
75 %
83 %
94 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
18 %
22 %
32 %
23 %
14 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
74 %
66 %
63 %
57 %
44 %
55 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
83 %
80 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
38 %
40 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
67 %
66 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
12 %
11 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
44 %
53 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
5.8 %
5.3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
25 %
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
46 %
50 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
10 %
5.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
19 %
28 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
0239500
Taso
1-2
22212537343311
Taso
2-3
67625838495080
Taso
3-4
1115141513179