Bildkonst, 1.1.2018-1.3.2021

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2018-1.3.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
16 %
7.6 %
8.1 %
7.7 %
17 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
87 %
73 %
67 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
71 %
80 %
73 %
66 %
74 %
70 %
39 %
58 %
56 %
59 %
50 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
80 %
80 %
77 %
73 %
75 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
25 %
21 %
26 %
23 %
17 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
76 %
90 %
73 %
78 %
73 %
75 %
80 %
64 %
57 %
47 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
77 %
84 %
75 %
78 %
72 %
75 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
50 %
37 %
42 %
44 %
56 %
44 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
63 %
47 %
67 %
61 %
62 %
65 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
16 %
26 %
2.8 %
15 %
18 %
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
53 %
47 %
47 %
55 %
51 %
53 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
12 %
5.3 %
2.8 %
15 %
8.3 %
7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
18 %
16 %
2.8 %
17 %
20 %
17 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
46 %
42 %
61 %
39 %
50 %
48 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
14 %
5.3 %
5.6 %
17 %
14 %
8.8 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
19 %
16 %
39 %
16 %
21 %
26 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2018-1.3.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
20021132320
Taso
1-2
2920192731261118152125
Taso
2-3
6375656465655556636058
Taso
3-4
75167383224191717