Engelska, 1.1.2018-22.7.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2018-22.7.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
81 %
81 %
82 %
86 %
89 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
88 %
86 %
80 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
72 %
78 %
68 %
73 %
70 %
45 %
52 %
46 %
41 %
42 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
74 %
72 %
76 %
76 %
85 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
25 %
22 %
24 %
23 %
13 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
67 %
70 %
71 %
66 %
66 %
58 %
52 %
42 %
34 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
80 %
80 %
81 %
79 %
81 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
54 %
58 %
53 %
52 %
51 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
64 %
60 %
60 %
65 %
62 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
15 %
15 %
16 %
14 %
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
41 %
40 %
41 %
43 %
47 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
7.1 %
7.1 %
7.2 %
6.2 %
6.8 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
26 %
18 %
25 %
25 %
21 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
46 %
41 %
47 %
45 %
50 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
12 %
13 %
12 %
11 %
9.9 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
21 %
18 %
23 %
20 %
22 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2018-22.7.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
2111268231
Taso
1-2
30283130254143414234
Taso
2-3
62656262654943495059
Taso
3-4
6666856747