Fysik, 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2018-18.6.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
73 %
73 %
70 %
81 %
79 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
80 %
82 %
71 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
68 %
60 %
64 %
66 %
70 %
72 %
45 %
47 %
45 %
40 %
33 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
66 %
66 %
75 %
76 %
76 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
26 %
27 %
24 %
27 %
23 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
57 %
40 %
58 %
60 %
55 %
52 %
40 %
43 %
37 %
30 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
76 %
100 %
77 %
75 %
77 %
75 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
44 %
20 %
51 %
42 %
45 %
52 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
61 %
60 %
62 %
59 %
62 %
60 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
12 %
0 %
9.2 %
10 %
12 %
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
51 %
40 %
50 %
47 %
51 %
55 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
7.9 %
0 %
13 %
8.6 %
8 %
7.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
19 %
80 %
17 %
20 %
18 %
19 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
41 %
0 %
38 %
40 %
42 %
46 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
25 %
20 %
28 %
25 %
25 %
29 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
20 %
0 %
16 %
20 %
20 %
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2018-18.6.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
20313279422
Taso
1-2
2860302929324746404540
Taso
2-3
6240576262594041504954
Taso
3-4
70987665645