Uttrycksförmåga, 1.1.2017-18.6.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2017-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
48 %
27 %
50 %
30 %
50 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
83 %
70 %
86 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
69 %
43 %
52 %
71 %
69 %
57 %
47 %
50 %
52 %
36 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
78 %
87 %
88 %
61 %
93 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
48 %
6.7 %
17 %
13 %
0 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
71 %
71 %
78 %
76 %
73 %
74 %
80 %
63 %
37 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
82 %
86 %
96 %
71 %
88 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
40 %
43 %
48 %
32 %
31 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
67 %
71 %
74 %
48 %
76 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
14 %
0 %
13 %
13 %
18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
46 %
29 %
39 %
42 %
55 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
5.1 %
0 %
4.3 %
6.5 %
3.9 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
12 %
14 %
26 %
9.7 %
16 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
46 %
71 %
65 %
35 %
51 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
6.4 %
0 %
17 %
6.5 %
3.9 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
17 %
43 %
13 %
26 %
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2017-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
0000000000
Taso
1-2
240222720481329397
Taso
2-3
65866161713567463986
Taso
3-4
1114171210172025227