Gymnastik, 2018

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
50 %
53 %
47 %
56 %
53 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
82 %
64 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
76 %
72 %
46 %
47 %
46 %
48 %
47 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
61 %
63 %
65 %
62 %
68 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
27 %
22 %
21 %
27 %
28 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
61 %
64 %
62 %
57 %
51 %
40 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
79 %
81 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
57 %
55 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
62 %
67 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
24 %
19 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
42 %
44 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
12 %
6.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
31 %
34 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
42 %
43 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
14 %
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
16 %
19 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
2153135
Taso
1-2
36333542313933
Taso
2-3
60635447605453
Taso
3-4
2379859