Tyska, 2018

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
81 %
84 %
87 %
89 %
90 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
85 %
85 %
78 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
74 %
74 %
46 %
60 %
51 %
45 %
55 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
75 %
60 %
72 %
73 %
86 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
23 %
26 %
21 %
27 %
15 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
64 %
63 %
55 %
43 %
43 %
36 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
81 %
78 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
57 %
53 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
63 %
64 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
14 %
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
38 %
44 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
4.3 %
7.1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
25 %
21 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
46 %
50 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
9.5 %
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
15 %
18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
0269354
Taso
1-2
30314458454432
Taso
2-3
64604428455061
Taso
3-4
5865613