Samhällslära, 1.1.2018-8.12.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2018-8.12.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
56 %
61 %
63 %
60 %
69 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
80 %
80 %
77 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
70 %
79 %
63 %
71 %
71 %
73 %
48 %
57 %
48 %
45 %
39 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
73 %
70 %
75 %
76 %
86 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
19 %
18 %
24 %
19 %
18 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
61 %
61 %
53 %
65 %
60 %
55 %
45 %
42 %
46 %
22 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
81 %
88 %
81 %
80 %
81 %
78 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
51 %
39 %
53 %
53 %
50 %
55 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
63 %
48 %
71 %
63 %
65 %
64 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
19 %
9.1 %
13 %
20 %
18 %
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
56 %
42 %
52 %
51 %
62 %
55 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
10 %
12 %
8.3 %
11 %
10 %
10 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
22 %
15 %
22 %
24 %
22 %
19 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
48 %
36 %
48 %
51 %
48 %
46 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
18 %
15 %
10 %
20 %
17 %
19 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
18 %
21 %
30 %
18 %
20 %
19 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2018-8.12.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
23232356313
Taso
1-2
2921283029324345344625
Taso
2-3
6170625864594545564762
Taso
3-4
868966757610