Musik, 1.1.2017-18.6.2019

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
MusikAlla som svarat
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
66 %
70 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
82 %
70 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
80 %
76 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
24 %
25 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
39 %
18 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
14 %
15 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
8.5 %
9.1 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
11 %
6.3 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
4 %
6.6 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
29 %
26 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
4.4 %
4.6 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
24 %
29 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
65 %
66 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
68 %
75 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
75 %
76 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
9.6 %
6.1 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
7.7 %
7.4 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
67 %
52 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
12 %
18 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
MusikAlla som svarat
Taso
0-1
1117
Taso
1-2
6762
Taso
2-3
2120
Taso
3-4
11