Gymnastik, 1.1.2019-22.10.2020

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
GymnastikAllmän utbildning
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
61 %
63 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
72 %
69 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
46 %
81 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
19 %
29 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
12 %
19 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
19 %
18 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
6.2 %
9.8 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
10 %
7.3 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
4.8 %
7 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
31 %
31 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
3.4 %
6.1 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
17 %
30 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
53 %
70 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
50 %
75 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
62 %
78 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
3.5 %
5.5 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
13 %
7.4 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
39 %
52 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
14 %
20 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
GymnastikAllmän utbildning
Taso
0-1
3014
Taso
1-2
5462
Taso
2-3
1523
Taso
3-4
11