Kemi, 2013

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
80 %
81 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
47 %
36 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
2.7 %
3.5 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
29 %
20 %
Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.
80 %
78 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
82 %
75 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
11 %
16 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
12 %
11 %
Jag använder skolans elevförvaltningssystem (t.ex. Wilma, Helmi) i kommunikationen mellan hem och skola.
96 %
92 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
20 %
27 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
35 %
52 %
Elever planerar och skapar med hjälp av IKT mediaarbeten (t.ex. Tv-nyheter eller digitala tidningar).
9.4 %
15 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
10 %
14 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
7 %
6.1 %
Jag delar med mig av studiematerial som jag producerat åt andra lärare.
0 %
0 %
En gång per vecka eller mer
KemiAlla som svarat
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
77 %
82 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
5.9 %
6.5 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
55
Taso
1-2
6661
Taso
2-3
2531
Taso
3-4
43