Finska som andraspråk, 1.1.2019-18.6.2019

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
72 %
67 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
78 %
70 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
82 %
78 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
38 %
26 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
26 %
19 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
24 %
18 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
14 %
9.1 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
7.1 %
6.4 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
3.5 %
6.3 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
40 %
27 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
2.4 %
5.7 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
44 %
30 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
83 %
68 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
86 %
76 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
92 %
77 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
3.6 %
5.5 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
8.2 %
7.6 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
53 %
53 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
31 %
23 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Taso
0-1
814
Taso
1-2
5563
Taso
2-3
3622
Taso
3-4
01