Bildkonst, 2017

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
BildkonstAlla som svarat
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
70 %
73 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
98 %
70 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
82 %
75 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
47 %
25 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
56 %
17 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
26 %
13 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
8.8 %
8.7 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
5.8 %
5.7 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
6.4 %
6.2 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
25 %
24 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
4.7 %
3.6 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
30 %
27 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
78 %
65 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
78 %
75 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
77 %
76 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
5.8 %
6.5 %
Vi arbetar även med eleverna utanför skolans byggnader med hjälp av mobila enheter (t.ex. smartphone, surfplatta, bärbar dator).
12 %
6.8 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
75 %
51 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärmiljö.
33 %
14 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
BildkonstAlla som svarat
Taso
0-1
920
Taso
1-2
6163
Taso
2-3
2916
Taso
3-4
11