Engelska, 2012

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
EngelskaAllmän utbildning
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
72 %
74 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
20 %
23 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
2.1 %
2.8 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
13 %
16 %
En gång per vecka eller mer
EngelskaAllmän utbildning
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
94 %
90 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
EngelskaAllmän utbildning
Taso
0-1
34
Taso
1-2
5451
Taso
2-3
3637
Taso
3-4
78