Engelska, 2015

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
EngelskaAlla som svarat
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
78 %
76 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
74 %
67 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
12 %
13 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
30 %
27 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
88 %
79 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
28 %
27 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
15 %
18 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
28 %
32 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
55 %
51 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
22 %
29 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
7 %
8.1 %
En gång per vecka eller mer
EngelskaAlla som svarat
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
83 %
82 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
4.6 %
11 %
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?
29 %
39 %
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner?
16 %
27 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
EngelskaAlla som svarat
Taso
0-1
1511
Taso
1-2
6061
Taso
2-3
2325
Taso
3-4
12