Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
GymnastikAlla som svarat
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
65 %
70 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
71 %
68 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
8.7 %
9.8 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
20 %
26 %
Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.
72 %
78 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
52 %
77 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
21 %
26 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
15 %
18 %
Jag använder skolans elevförvaltningssystem (t.ex. Wilma, Helmi) i kommunikationen mellan hem och skola.
94 %
92 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
34 %
34 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
29 %
50 %
Elever planerar och skapar med hjälp av IKT mediaarbeten (t.ex. Tv-nyheter eller digitala tidningar).
15 %
20 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
27 %
27 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
7.9 %
7.8 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
13 %
18 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
15 %
16 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
6.4 %
9.3 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
9.9 %
6.8 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
3.9 %
6.7 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
27 %
28 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
2.8 %
4.9 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
17 %
29 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
53 %
67 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
52 %
75 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
65 %
77 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
3.3 %
5.9 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
10 %
7.5 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
41 %
52 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
12 %
18 %
En gång per vecka eller mer
GymnastikAlla som svarat
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
59 %
80 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
4.3 %
9.8 %
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?
40 %
35 %
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner?
9 %
22 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
GymnastikAlla som svarat
Taso
0-1
2714
Taso
1-2
5561
Taso
2-3
1723
Taso
3-4
12