Gymnastik, 1.1.2019-10.10.2019

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
GymnastikAllmän utbildning
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
68 %
66 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
74 %
70 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
50 %
79 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
24 %
27 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
16 %
20 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
22 %
19 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
9.3 %
9.6 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
9.3 %
6.6 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
5.4 %
6.7 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
31 %
30 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
3.1 %
6.1 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
19 %
30 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
63 %
69 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
57 %
76 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
66 %
78 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
3.1 %
5.6 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
11 %
7 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
41 %
53 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
18 %
23 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
GymnastikAllmän utbildning
Taso
0-1
2614
Taso
1-2
5662
Taso
2-3
1723
Taso
3-4
11