Gymnastik, 2019

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
GymnastikAllmän utbildning
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
63 %
64 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
72 %
69 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
47 %
81 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
23 %
28 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
14 %
19 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
21 %
19 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
8 %
9.7 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
9.4 %
6.5 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
5.6 %
7.4 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
33 %
31 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
3.3 %
5.6 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
19 %
30 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
60 %
70 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
55 %
75 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
64 %
78 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
3.8 %
5.8 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
14 %
7.1 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
38 %
52 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
17 %
21 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
GymnastikAllmän utbildning
Taso
0-1
2614
Taso
1-2
5762
Taso
2-3
1623
Taso
3-4
11