Uttrycksförmåga, 1.1.2017-18.6.2019

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
1.1.2017-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
68 %
43 %
52 %
61 %
78 %
78 %
80 %
83 %
91 %
71 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
90 %
71 %
87 %
90 %
92 %
91 %
87 %
75 %
65 %
64 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
8.7 %
29 %
8.3 %
8.7 %
0 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
30 %
20 %
17 %
26 %
14 %
Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
75 %
73 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
78 %
100 %
91 %
84 %
80 %
87 %
87 %
100 %
100 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
46 %
57 %
65 %
45 %
47 %
26 %
27 %
25 %
14 %
0 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
17 %
7.1 %
21 %
14 %
0 %
Jag använder skolans elevförvaltningssystem (t.ex. Wilma, Helmi) i kommunikationen mellan hem och skola.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
96 %
91 %
0 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
48 %
29 %
67 %
36 %
0 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
48 %
29 %
42 %
47 %
0 %
Elever planerar och skapar med hjälp av IKT mediaarbeten (t.ex. Tv-nyheter eller digitala tidningar).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
63 %
26 %
0 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
57 %
33 %
25 %
26 %
0 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
6.7 %
8.3 %
0 %
0 %
Jag delar med mig av studiematerial som jag producerat åt andra lärare.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
33 %
57 %
39 %
35 %
31 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
17 %
43 %
22 %
19 %
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
26 %
14 %
39 %
9.7 %
33 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
15 %
14 %
13 %
9.7 %
22 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
6.4 %
14 %
8.7 %
0 %
7.8 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
41 %
57 %
57 %
39 %
41 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
5.1 %
14 %
17 %
3.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
55 %
43 %
57 %
45 %
65 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
86 %
86 %
87 %
84 %
84 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
92 %
100 %
96 %
90 %
94 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
96 %
100 %
91 %
94 %
94 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
7.7 %
0 %
4.3 %
6.5 %
9.8 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
5.1 %
0 %
17 %
0 %
7.8 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
62 %
43 %
61 %
52 %
69 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
21 %
29 %
30 %
23 %
16 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
En gång per vecka eller mer
1.1.2017-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
96 %
93 %
92 %
87 %
100 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
13 %
21 %
21 %
9.1 %
0 %
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
30 %
60 %
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
26 %
40 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
1.1.2017-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
8043800000
Taso
1-2
59434361617060504814
Taso
2-3
29574835253040334371
Taso
3-4
404060017914