Svenska , 2014

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
År 2014 År 2013 År 2012
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
83 %
77 %
74 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
69 %
44 %
18 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
1.5 %
2 %
1.7 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
20 %
12 %
13 %
Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.
79 %
73 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
83 %
81 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
18 %
13 %
0 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
12 %
6.6 %
0 %
Jag använder skolans elevförvaltningssystem (t.ex. Wilma, Helmi) i kommunikationen mellan hem och skola.
95 %
96 %
0 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
35 %
30 %
0 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
45 %
45 %
0 %
Elever planerar och skapar med hjälp av IKT mediaarbeten (t.ex. Tv-nyheter eller digitala tidningar).
21 %
13 %
0 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
20 %
9 %
0 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
3.9 %
5 %
0 %
Jag delar med mig av studiematerial som jag producerat åt andra lärare.
0 %
0 %
0 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
0 %
0 %
0 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
0 %
0 %
0 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
0 %
0 %
0 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
0 %
0 %
0 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
0 %
0 %
0 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
0 %
0 %
0 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
0 %
0 %
0 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
0 %
0 %
0 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
0 %
0 %
0 %
En gång per vecka eller mer
År 2014 År 2013 År 2012
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
77 %
76 %
95 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
5.7 %
2.1 %
0 %
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner?
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
362
Taso
1-2
496253
Taso
2-3
453140
Taso
3-4
315