Engelska, 1.1.2015-29.10.2020

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
1.1.2015-29.10.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
68 %
51 %
63 %
69 %
73 %
77 %
78 %
81 %
80 %
72 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
83 %
83 %
83 %
86 %
84 %
79 %
74 %
63 %
38 %
20 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
9.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
7.2 %
12 %
1.4 %
2 %
2.1 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
24 %
0 %
0 %
0 %
0 %
23 %
30 %
21 %
14 %
13 %
Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
80 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
89 %
87 %
92 %
89 %
88 %
92 %
88 %
89 %
83 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
35 %
43 %
43 %
36 %
33 %
23 %
28 %
23 %
13 %
0 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
15 %
15 %
11 %
6.1 %
0 %
Jag använder skolans elevförvaltningssystem (t.ex. Wilma, Helmi) i kommunikationen mellan hem och skola.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
95 %
95 %
0 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
28 %
0 %
0 %
0 %
0 %
32 %
28 %
34 %
26 %
0 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
52 %
0 %
0 %
0 %
0 %
54 %
55 %
51 %
54 %
0 %
Elever planerar och skapar med hjälp av IKT mediaarbeten (t.ex. Tv-nyheter eller digitala tidningar).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
18 %
13 %
0 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
26 %
0 %
0 %
0 %
0 %
27 %
22 %
19 %
11 %
0 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
3.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
2.1 %
7 %
5.1 %
5.8 %
0 %
Jag delar med mig av studiematerial som jag producerat åt andra lärare.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
22 %
18 %
25 %
23 %
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
15 %
17 %
17 %
14 %
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
9.3 %
13 %
9.8 %
8.3 %
9.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
8.4 %
10 %
8.6 %
8.8 %
6.6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
4.5 %
2.4 %
4.5 %
5.5 %
3.6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
35 %
41 %
41 %
32 %
29 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
4.9 %
6 %
6.6 %
4.8 %
4.3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
20 %
21 %
22 %
19 %
18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
57 %
60 %
62 %
56 %
56 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
74 %
75 %
76 %
76 %
75 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
70 %
73 %
73 %
67 %
73 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
4.6 %
2.4 %
4 %
6.2 %
5.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vi arbetar ofta med eleverna utanför skolan med hjälp av mobilapparater (t.ex. smarttelefon, pekdator, bärbar dator)
6.1 %
5.6 %
5.5 %
7.6 %
4.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
53 %
56 %
54 %
54 %
54 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärandemiljö.
15 %
14 %
17 %
16 %
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
En gång per vecka eller mer
1.1.2015-29.10.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
83 %
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
83 %
86 %
83 %
94 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
3.9 %
0 %
0 %
0 %
0 %
3 %
4.6 %
5.9 %
2.8 %
0 %
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?
29 %
0 %
0 %
0 %
0 %
29 %
29 %
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner?
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
13 %
16 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
1.1.2015-29.10.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
1310101117715263
Taso
1-2
66666367687460516154
Taso
2-3
20222621151923443236
Taso
3-4
1111101327